top of page

Co to jest SM

 

Nie mamy wykształcenia medycznego

i nawet nie będziemy próbować samodzielnie przedstawiać genezy SM. 

Zamieszczony poniżej opis schorzenia oparty został o informacje  pochodzące ze strony Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

 

O chorobie

 

Stwardnienie rozsiane to przewlekła, nieuleczalna chorobą neurologiczna.

Jest ona diagnozowana na ogół u ludzi młodych  między 20. a 40. rokiem życia.

 Z łaciny "sclerosis" oznacza "stwardnienie", którego ogniska widoczne są w badaniu mózgu chorego, "multiplex" - rozsiane, gdyż ogniska te mogą pojawić się w wielu miejscach mózgu.

SM to chorobą autoimmunologiczną, co oznacza, że układ odpornościowy organizmu atakuje swoją własną tkankę postrzegając ją jak ciało obce.

    W przypadku Stwardnienia Rozsianego uszkadzana jest  mielina, czyli substancja  otaczająca   komórki    nerwowe   w   mózgu  i rdzeniu  kręgowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyobraź sobie organizm jako obwód elektryczny.

Mózg i rdzeń kręgowy to źródło mocy,

a kończyny to zasilany nim sprzęt np. TV.

Nerwy z kolei potraktujmy jak kable elektryczne łączące całość obwodu,

a mielinę jak izolację wokół tych kabli. Teraz wyobraź sobie, że izolacja ulega zniszczeniu.

Rezultat?

Wadliwie funkcjonujące urządzenie i niemal gwarantowane spięcie.

Uszkodzenie mieliny zwalnia, zniekształca lub nawet hamuje przekazy informacji z mózgu do innych części ciała, które przez to przestają prawidłowo funkcjonować.

bottom of page