top of page

EDSS - rozszerzona skala niepełnosprawności ruchowej

 

1,0-minimalne objawy neurologiczne (stopień 1 w jednym FS - functional system)
1,5-minimalne objawy (st.1 w co najmniej dwu FS)
2,0-nieznaczna niewydolność ruchowa, zwykle z objawami ocznymi
2,5-nieznaczna niewydolność ruchowa(st.2 w dwu FS, inne 1 lub 0)
3,0-umiarkowana niewydolność ruchowa z objawami ocznymi, zaburzenia czucia i czynności zwieraczy
3,5-umiarkowana niewydolność ruchowa (st.3 w dwu FS)
4,0-średnio ciężka niewydolność ruchowa z zachowaną zdolnością do pokonania bez odpoczynku 500 m oraz do pracy zarobkowej lub domowej oraz z quasi-normalnym życiem osobistym
4,5-średnio ciężka niewydolność ruchowa ze zdolnością do pokonania 300m
5,0-ciężka niewydolność ruchowa ze zdolnością do pracy zarobkowej
5,5-ciężka niewydolność ruchowa z ograniczona zdolnością do pracy zarobkowej i samodzielnego poruszania się na odległość 100m
6,0-chorzy poruszają się z jedną podpórką lub pomocą, niezdolni do pracy
6,5-chorzy poruszają się z dwoma podpórkami na odległość 20m
7,0-chorzy poruszają się w wózkach (zdolni do samodzielnego wejścia i zejścia z wózka)
7,5-chorzy poruszają się w wózkach (niezdolni do samodzielnego zajęcia miejsca w wózku)
8,0-chorzy leżący z zachowaną czynnością samoobsługi
8,5-chorzy leżący z zachowaną częściową samoobsługą
9,0-chorzy leżący wymagający stałej opieki
9,5-chorzy leżący niezdolni mówić lub połykać
10 -zgon

bottom of page